voorzetramen2

Wij gebruiken veiligheidsglas voor onze voorzetramen, dit glas is 4 a 5 keer sterker dan conventioneel glas (floatglas). Een ander kenmerk van veiligheidsglas is, dat het breukgedrag heel anders is als bij gewoon glas. Om de veiligheidsaspecten van glas aanzienlijk te verbeteren ondergaat glas een thermische behandeling. Ten gevolge van deze thermische behandeling wordt het glas sterker, wanneer veiligheidsglas breekt gaat dit gepaard met een hele hard knal. De kans op letsel is minimaal omdat het glas in hele kleine stukjes valt. Als deze stukjes toch aan elkaar blijven kleven, vallen ze direct uit elkaar als ze met iets in aanraking komen. Veel mensen kiezen voor veiligheidsglas omdat de verwondingen veel kleiner zijn door het verbrokkelen van het glas. Eigenlijk is veiligheidsglas gehard glas dat volgens bepaalde normen wordt gemaakt.

Voordelen /veiligheidsglas:

  • De stootbelasting is 4 tot 5 keer groter dan van standaard (float)glas.
  • De buigsterkte is 4 tot 5 keer groter dan van standaard (float)glas.
  • Temperatuurschokken (temperatuurverschillen binnen één ruit) kunnen tot ruim 200ºC worden opgevangen. Bij standaard (float)glas zijn slechts temperatuurverschillen tot ca. 30ºC haalbaar.
  • Thermisch voorgespannen of gehard glas breekt in kleine, niet-snijdende glaskorrels. Dit reduceert het risico voor persoonlijk letsel bij breuk aanzienlijk. Mede hierdoor heeft gehard glas het predicaat veiligheidsglas, dat voldoet aan NEN 3569.